DECLARACIÓ FUNDACIONALUn dels principals factors que afavoreixen la propagació i virulència dels grans incendis forestals que afecten greument a la Catalunya Central és la continuïtat del combustible. Aquesta continuïtat és causada entre d’altres factors per:

  • La manca de gestió forestal ocasionada per la baixa rendibilitat dels boscos.
  • L’estancament i, fins i tot la baixada del preu de la fusta, que fa no rendibles els aprofitaments fusters.
  • La regeneració natural de pi blanc, després d’un gran incendi forestal, que forma densitats de 10.000 a 15.000 peus per hectàrea formant un tapís continu impenetrable d’arbres de petit diàmetre i creixements estancats i que dificulta enormement la seva gestió.

Tot plegat condemna els nostres boscos a una contínua gestió negativa que posa en entredit la seva pervivència i lapida qualsevol intent de realitzar una gestió forestal proactiva basada en la reducció de les càrregues de combustible.

Això és especialment greu al Bages, on els incendis són recurrents i, malgrat que la feina realitzada i les experiències viscudes en l’àmbit de l’extinció ens ha permès millorar significativament l’eficàcia, l’experiència que ens donen aquests 25 anys ens permet afirmar que el camí passa per la planificació i gestió dels boscos.

El mercat de l’aprofitament de la biomassa forestal com a producte energètic  – amb la pujada dels preus dels combustibles fòssils –  obre una porta a la valorització d’aquest material que, actualment te un baix o quasi nul valor econòmic. Aquesta valorització pot permetre i assumir amb més seguretat els alts costos que actualment suposa realitzar una gestió forestal que planifiqui i integri la gestió del combustible.

Tot plegat ha d’ajudar a revitalitzar un sector en greu recessió, alhora que redueix d’una forma activa la incidència dels factors que propicien el desenvolupament dels grans incendis forestals.

Es en aquest context que, diferents entitats locals compromeses des de fa temps en l’extinció dels incendis forestals com són el Consell Comarcal del Bages, la Federació de les ADF del Bages i també les diferents associacions de propietaris forestals existents a la Catalunya Central, entre altres, han pres la iniciativa per crear una xarxa de producció, emmagatzematge i distribució de biomassa forestal amb finalitats energètiques.

La iniciativa, que ha rebut el ferm suport del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i del Consell Comarcal del Bages, sorgeix dels propis propietaris forestals que han constituït, el passat mes de febrer, una societat cooperativa sense afany de lucre que ha de permetre fer realitat aquests projecte pioner a tot Catalunya.

Aquesta societat cooperativa de serveis, batejada com a “PRODUCTES FORESTALS DE LA CATALUNYA CENTRAL SCCL”, avui ja comença a fer camí, no exempte de dificultats, però amb l’esperit d’aglutinar els esforços i d’aprofitar les sinèrgies creades, potser per la imposada obligació d’unir els esforços per fer front els nostre únic enemic: el foc.

A Manresa, 19 d'abril de 2008

Heu d'iniciar la sessió per afegir gadgets que només vós pugueu veure