ESTELLA 100% d'origen forestal


Tota l'estella que produïm i comercialitzem és produïda per la nostra màquina estelladora.

Tota la fusta que utilitzem prové dels boscos de la Catalunya Central, bàsicament
pi blanc (Pinus halepensis), provinent de tales selectives i de millora.FUSTA amb certificació  d'origen


Tota la fusta que entra a les nostres instal·lacions segueix un control que ens permet saber en qualsevol moment el seu origen i les seves característiques físiques i químiques. La fusta que utilitzem per a produir l'estella és subministrada per la Federació Catalana d'Associacions de Propietaris Forestals (BOSCAT), entitat que agrupa les 14 associacions de propietaris forestals de la Catalunya Central i de la província de Barcelona. En total, sumen més de 610 associats amb un muntant que supera les 42.100 ha. 

A Productes Forestals tenim signat un conveni de subministrament de fusta amb BOSCAT, que ens assegura el proveïment i ens garanteix que els treballs al bosc segueixen una gestió correcta i responsable.


 ESTELLA segons normativa austríaca ÖNORM M7133 i UNE-CEN/TS 14961


Actualment tenim capacitat per a produir estella que compleixi les normatives existents en el que es refereix a qualitat i caracterització del producte:
  •  Control i traçabilitat de la fusta. Portem un registre dels orígens de la fusta mitjançant els permisos de tala que emet l'oficina comarcal dels Agents Rurals.
  •  Anàlisis granulomètriques realitzades per entitats externes i amb solvència contrastada. El Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, mitjançant la seva Àrea específica d'aprofitament fusters i biomassa, realitza un servei de control i anàlisis físics i químics de l'estella que produïm per tal de certificar la seva adequació a la norma Önorm M7133.
        
  Des de Productes Forestals, en el nostre afany de voler garantir la qualitat del nostre producte, disposem de la certificació per a la classe G30 per als nostres lots d'estella.

Veure l'últim certificat disponible...
 
GARANTIA EN CONTINGUT D'AIGUA

  • Sistema de mesura de la quantitat d'aigua de l'estella. Amb aquest aparell i de forma immediata podem conèixer el contingut en aigua de l'estella que comercialitzem.
     
 Aquest aparell ens permet conèixer la humitat de l'estella al moment.


PODER CALORÍFIC


El poder calorífic inferior (PCI), és la quantitat d'energia alliberada quan una massa unitària crema amb presència d'oxigen i evapora el seu contingut d'aigua. Com més contingut d'aigua porti l'estella, menys poder calorífic tindrà. 

Les calderes normalment poden consumir estella amb un contingut d'aigua de fins al 35%, tot i que el més adequat és consumir-la amb un contingut d'aigua no superior al 30%.

A Productes Forestals garantim que l'estella que comercialitzem té un contingut d'aigua igual o inferior al 30%, per tal d'obtenir un rendiment òptim de les calderes.
TIPOLOGIA D'ESTELLA COMERCIALITZADA:

ATENENT A LA NORMATIVA AUSTRÍACA(*) COMERCIALITZEM DOS TIPUS D'ESTELLA EN BASE A LA SEVA GRANULOMETRIA:


 TIPUS     (*) Max 20% 
60%-100% 
Max 20% 
Max 4% 
Secció màxima 
Longitud
màxima 
 G30 > 16mm 
16 - 2,8mm 
 2,8 - 1mm
< 1mm 
3cm2 
8,5cm 

(*) Disposem d'anàlisis emesos per el CTFC per certificar la classe G30 per al lot P-001 de 1500m3. 

(*) Existeixen normatives com la austriaca ÖNORM 7133 o la propera normativa espanyola actualment en estudi
UNE-CEN/TS 14961 que intenten establir la tipologia i la caracterització de l'estella com a combustible energètic. 
Entre d'altres vectors aquestes normatives estableixen classes d'estella en base a la seva granulometria hi al seu
contingut en aigua, aquest últim afecte directament al seu poder calorífic.ESTELLA amb garantia de proveïment


Garantim el proveïment mitjançant un contracte a mida.

Disposem de diferents sistemes de transport per a poder adaptar-nos a les característiques de cada instal·lació.

Sistema de proveïment amb remolc especial "FLIEG", equipat amb vis sense fi, amb capacitat per a transportar fins a 35m3 i especialment idoni per al proveïment de sitges en espais urbans o espais reduïts, així com per a sitges no soterrades o amb l'accés a la boca elevat. És adequat per a distàncies d'1 a 30 km des del nostre pati logístic situat a Manresa.


Per a llargues distàncies i sitges de gran capacitat disposem d'un tràiler amb remolc amb sistema de pis mòbil per a transportar 90m3. És adequat per a distàncies d'1 a 200 km i sitges de grans dimensions.