Que es la
biomassa forestal?
La biomassa forestal es el conjunt de matèria orgànica amb contingut de carboni que te un origen forestal.

Que es l'estella d'origen forestal?
Es el resultat de triturar, mitjançant prodeciments mecànics,  arbres i branques en estat primari i que tenen un origen 100% forestal.

Que es l'estella forestal d'origen responsable?
Es estella 100% d'origen forestal, amb garantia de que la fusta triturada te el seu origen en boscos associats de la Catalunya 
central, on apliquen criteris de gestió forestal responsable i sostenible, i on s'ha aplicat criteris de prevenció d'incendis forestals.CARACTERÍSTIQUES DEL PRODUCTE:

El poder calorífic de l'estella forestal es de 3000 a 4000 kcal/kl. segons el grau d'humitat que contingui.
així es pot dir que 2,5 kg d'estella forestal contenen el mateix poder calorífic que el gasoil de calefacció.

Segons la seva qualitat granulomètrica tenim estella G30 i G50 segons normativa austriaca ONORM1735

L'estella es serveix amb camions o amb remolc amb sistema de vis-ses-fi.


ĉ
David Pérez,
7 de des. 2009, 16:11