El millor sistema d'assecatge i estocatge de la vostre estella forestal a l'exterior!!

  •  Evita l'entrada d'aigua de pluja.
  •  Evita condensacions.
  •  Es permeable al vapor d'aigua que genera la pila.
  •  Es imputrescible i estable a la llum ultraviolada.
  •  Alta durabilitat,vida útil: 5 anys.
  •  El seu color es confon amb el l'entorn.
  •  Fàcil manipulació.
  •  Versàtil i amb múltiples aplicacions.
  •  Ràpida amortització.
  • Resistent al maneig amb maquinaria

Només cal tallar a la mida desitjada i cobrir la pila d'estella.  La pròpia humitat que conté la fusta i l'entrada d'oxigen inicien un procés biològic que genera calor. Aquesta calor provoca un procés anomenat  "Efecte xemeneia".

Aquest efecte juntament amb l'escalfor dels raigs del sol acceleren i milloren l'assecatge de tota la pila d'estella millor que si estigues sota un cobert. Gràfic sistema natural d'autoassecatge d'una pila 

Característiques físiques i tècniques

   Pes m2
 200gr/m2
   Resistència 15 kN/m - 1,5 t/m
   Dimensions rotllo
50X5 metres (300m2)
   Pes rotllo
 60 kg.
   Gruix teixit
 2 mm.

Es serveix en rotllos de 6 metres d'amplada per 50 de llargada.