Productes Forestals de la Catalunya Central SCCL som una empresa de producció i distribució d'estella de qualitat per a utilitzar com a producte d'alt valor energètic.


Creada l'any 2008 l'empresa agrupa a mes de 700 propietaris forestals de la Catalunya Central que sumen un total de 45.000 ha. de bosc, majoritàriament de pi blanc, apte per a us energètic.


La Cooperativa està formada per les diferents Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) de la comarca del Bages i rep el suport de les diferents Associacions de Propietaris Forestals de la Catalunya Central.


Aquesta innovadora iniciativa pretén aglutinar la necessitat d'una nova gestió forestal silvícola i la obligació de reduir l'impacte dels grans incendis forestals que amb tanta recurrència hem patit al nostre territori.

La revalorització de tota la fusta tortuosa que actualment te molt poc valor en el mercat, i que anomenem "de trituració", ha de permetre la millora dels treballs silvícoles i facilitar-ne la seva extracció com a producte d'alt valor energètic.

Aquesta valorització pot permetre millorar els treballs per realitzar una gestió forestal de futur.