Que son les associacions de propietaris forestals?Son agrupacions de persones que tenen en propietat superficie forestal i que aquesta està en un mateix àmbit territorial.
Aquestes agrupacions neixen amb l'objectiu

A la provincia de Barcelona existeixen una quinzena d'associacions de propietaris. Moltes d'elles van neixer després d'un incendi forestal, promogudes per la Oficina Municipal de Prevenció d'Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, amb l'objectiu de gestionar i restaurar les zones cremades. Altres han nascut per iniciativa propia de diferents propietaris forestals i sense cap recolzament institucional.

L'objectiu de totes elles es millorar la gestió forestal realitzant tasques conjuntes que permetin millorar l'eficiencia de les actuacions, aplicar critetis de prevenció d'incendis i una millor comercialització dels productes fustaners que en poguin sorgir.